Vilkår for bruk av nettsiden

Vilkår for bruk av nettsiden

Bruksbetingelser

Innholdet av dette nettstedet er rettet mot norske brukere. Dette nettstedet tilhører PPG Coatings Danmark. ("PPG"), med sete i Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, handelskammernummer 1899 8696. Disse generelle bruksbetingelsene gjelder for all tilgang til og bruk av ppg.no ("Nettsted") og beskriver under hvilke betingelser du kan bruke Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet aksepterer du disse betingelsene fullstendig.
 
Vi anbefaler at du også leser våre retningslinjer for informasjonskapsler og erklæring om personvern for å få et komplett bilde av hvordan Nettstedet fungerer.
 
Bruk av Nettstedet
 
Det er ikke tillatt å gjøre urettmessig bruk av Nettstedet ved overlagt introduksjon av virus, malware, script eller annet som rimeligvis kan anses som skadelig. Det er ikke tillatt å utføre noen form for eller en variant av et tjenestenektangrep ("denial of service"). Det er heller ikke tillatt (å forsøke) å få uautorisert tilgang til Nettstedet, serveren som dette er lagret på eller enhver annen server, computer eller database som er koblet til Nettstedet.
 
Det er ikke tillatt å bruke Nettstedet til utilbørlige formål. Det omfatter blant annet (i) bruk av innholdet på dette Nettstedet til kommersielle formål; (ii) reprodusere navn, logoer, handelsmerker eller innhold på dette Nettstedet; (iii) laste ned eller (iv) kopiere innhold på dette stedet for deg selv eller tredjeparter og (v) andre handlinger som på noen utilbørlig måte skader PPG.
 
Hvis disse bruksbetingelsene ikke overholdes kan det føre til inndragelse av dine bruksrettigheter til Nettstedet og tjenester som vi leverer, at vi tar rettslige skritt og/eller andre tiltak som vi rimeligvis anser som nødvendige.
 
Ansvar
 
Selv om PPG forsøker å gjøre informasjonen tilgjengelig på Nettstedet, og så nøyaktig, fullstendig og oppdatert som mulig, blir tilgjengeligheten, riktigheten og aktualiteten av denne informasjonen ikke garantert og PPG aksepterer derfor ikke - unntatt hvis det er tale om overlegg eller grov uaktsomhet av PPG - ansvar i den forbindelse.

PPG aksepterer heller intet ansvar som skyldes bruk av, tiltro til og/eller handlinger som er utført eller unnlatt som følge av Nettstedet og informasjon som gjengis på det, unntatt hvis det er tale om overlegg eller grov uaktsomhet av PPG. Man kan ikke påberope seg noen rettigheter på grunnlag av Nettstedets innhold.

PPG forbeholder seg retten til, på ethvert ønsket tidspunkt og uten forutgående varsel, å utføre endringer og korrigeringer i Nettstedet. PPG er imidlertid ikke forpliktet til å aktualisere eller rette eventuelle feil (i informasjonen) på Nettstedet.

Informasjonen på Nettstedet impliserer ingen utvidelse eller tilpassing av de gjeldende garantibestemmelser som eventuelt gjelder for deg som følge av et kontraktsbestemt forhold med PPG.
 
Tilgang til Nettstedet
 
PPG garanterer ikke at Nettstedet uavbrutt fungerer feilfritt og aksepterer intet ansvar for at dette Nettstedet eventuelt ikke er tilgjengelig. PPG garanterer heller ikke at dette Nettstedet eller serveren som dette Nettstedet gjøres tilgjengelig på, er uten virus og aksepterer - unntatt hvis det er tale om overlegg eller grov uaktsomhet av PPG - derfor heller intet ansvar i den forbindelse.
 
PPG forbeholder seg uten kunngjøring retten til å avslutte eller endre tjenesten som tilbys på Nettstedet. PPG er ikke ansvarlig hvis Nettstedet på noe tidspunkt eller i løpet av noen periode ikke er tilgjengelig. Det kan forekomme at PPG fra tid til annen begrenser tilgangen til bestemte deler av Nettstedet eller til hele Nettstedet for en del av de besøkende eller for alle besøkende.

Henvisninger og lenker til andre nettsteder
 
Henvisninger og lenker til andre nettsteder er kun til informasjon. PPG er ikke ansvarlig for og aksepterer intet ansvar for koblingene til og innholdet på disse nettstedene. Det faktum at Nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder, betyr ikke at PPG godkjenner, støtter eller går god for (innholdet på) disse nettstedene og/eller produktene eller tjenestene som tilbys eller støttes på disse nettstedene, eller at (innholdet på) disse nettstedene har blitt vurdert av PPG med hensyn til rimelighet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller aktualitet. Dette gjelder også hvis disse nettstedene inneholder logoen eller noen form for henvisning til PPG og/eller Sigma Coatings.
 
Intellektuell eiendom
 
PPG, henholdsvis rettighetshaveren, er eier av all intellektuell eiendomsrett med hensyn til innhold og layout på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekster, lyder, bilder, fotografier, merker, logoer, data og HTML-koder og/eller noe annet materiale. Det er ikke tillatt å offentliggjøre eller mangfoldiggjøre noen del av dette Nettstedet uten skriftlig tillatelse fra PPG.
 
Endring
 
Disse betingelsene kan til enhver tid endres uten (forutgående) varsel. Det anbefales derfor å lese betingelsene på nytt med jevne mellomrom. De endrede betingelsene trer i kraft så snart de gjengis på denne siden. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter endringene, betyr det at du aksepterer de nye betingelsene. Hvis en av disse bruksbetingelsene viser seg å være ugyldig, gjelder fortsatt resten av betingelsene i den grad loven tillater det.
 

Erklæring om personvern
 
Sigma Coatings er et handelsmerke som tilhører PPG Coatings Danmark ("PPG"), med sete i Gladsaxevej 300, 2860 Søborg. PPG er en malingprodusent som utvikler og produserer maling til en rekke forskjellige overflater og anvendelser. PPG legger stor vekt på beskyttelse av personopplysninger til besøkende av Nettstedet ("Brukere"). Denne erklæringen om personvern informerer Brukerne om hvordan PPG beskytter deres personopplysninger.

Nyhetsbrev
 
Med Brukerens tillatelse blir personopplysningene brukt for å sende ham et nyhetsbrev for å informere om produkter og utviklinger hos PPG og Sigma Coatings. Hvis Brukeren ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan han melde seg av med lenken "avmelding" i nyhetsbrevet.

Beskyttelse av personopplysninger

PPG vil håndtere personopplysninger fra Brukere på en omhyggelig måte og treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot tap eller mot enhver form for ulovlig behandling.
 
PPG gir ikke personopplysninger om sine Brukere til tredjeparter for kommersielle formål. Personopplysninger gis utelukkende til tredjeparter for å muliggjøre forsendelse av bestillinger. I den utstrekning disse tredjepartene har tilgang til dine opplysninger, treffer PPG de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine kun blir behandlet for de ovennevnte formålene. PPG gir kun dine opplysninger til tilsynsmyndigheter, skattemyndigheter og justismyndigheter hvis det foreligger en lovbestemt forpliktelse til det.
 
Internasjonal videreføring
I enkelte tilfeller kan personopplysningene til våre brukere sendes til land utenfor Den europeiske union. Vi gjør oppmerksom på at det i slike land kan gjelde andre regler for beskyttelse av personopplysninger. I slike tilfeller vil PPG treffe tiltak for å sikre at disse opplysningene beskyttes på en adekvat måte.

Rettighetene til Brukere

Brukere har innsynsrett i sine personopplysninger og kan sende inn en forespørsel når som helst og vederlagsfritt til PPG via info@sigmacoatings.dk for å ta med, forbedre, supplere, skjule eller fjerne disse dataene. Hvis Brukere ikke oppnår en tilfredsstillende løsning med hensyn til utøvelsen av sine rettigheter eller beskyttelse av personopplysninger kan de kontakte det relevante tilsynet.

Oppbevaringstid

PPG oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig i henhold til formålet for innsamling eller den påfølgende behandlingen.

Informasjonskapsler

PPG bruker informasjonskapsler når de tilbyr Nettstedet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din enhet når du besøker Nettstedet. Informasjonskapsler gjør det mulig for PPG å samle informasjon om bruk av deres produkter og for å forbedre og tilpasse dem til Brukerens ønsker. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 
Vi anbefaler at Brukere leser retningslinjene for informasjonskapsler og bruksbetingelsene  for å få et komplett bilde av hvordan Nettstedet fungerer.

Endring av denne erklæringen om personvern
 
Endringer i denne erklæringen om personvern kunngjøres på Nettstedet og gjelder fra det øyeblikk de står på denne siden. PPG vil alltid kommunisere materielle endringer på riktig måte.
 
Kontakt

Spørsmål, forespørsler om innsyn eller rettelse og klager kan sendes via info@sigmacoatings.dk.


Retningslinjer for informasjonskapsler
Sigma Coatings er et handelsmerke som tilhører PPG Coatings Danmark ("PPG"), med sete i Gladsaxevej 300, 2860 Søborg. Disse retningslinjene for informasjonskapsler fra PPG informerer deg om bruken av informasjonskapsler på ppg.no (heretter samlet kalt "Nettstedet") og om hvordan du kan administrere denne bruken.
 
Vi anbefaler at du også leser erklæringen om personvern og bruksbetingelsene for å få et komplett bilde av hvordan Nettstedet fungerer.
 
Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler ("cookies") er små tekstfiler som nettsteder sender og som nettleseren din lagrer på enheten din. 
 
Neste gang du besøker Nettstedet med den samme enheten (for eksempel en computer, en telefon eller et nettbrett) brukes informasjonen i denne tekstfilen slik at vi kan gjenkjenne deg. På denne måten kan vi analysere vårt nettsted for å kunne forbedre det kontinuerlig slik at brukervennligheten økes, for eksempel ved å vise deg relevante meldinger og gjøre det enklere å klikke videre til forskjellige sider.
 
På Nettstedet bruker vi funksjonelle informasjonskapsler, analytiske informasjonskapsler, informasjonskapsler for sosiale medier og annonse-informasjonskapsler. Disse typene informasjonskapsler beskrives nærmere nedenfor:
 
  • Funksjonelle informasjonskapsler
Funksjonelle eller nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som sørger for at vårt Nettsted funksjonerer riktig. Ved hjelp av disse funksjonelle informasjonskapslene oppsporer vi også feil på Nettstedet, slik at vi kan forbedre Nettstedet ytterligere. Disse informasjonskapslene sørger for en sikret omgivelse og sørger blant annet også for at produkter i din handlevogn ikke blir borte og for at du kan lagre dine påloggingsopplysninger slik at du ikke trenger å føre dem inn på nytt hver gang. Disse informasjonskapslene sørger for at Nettstedet husker for eksempel brukernavnet ditt og språket og landet du har valgt.
 
  • Analytiske informasjonskapsler
Analytiske informasjonskapsler er nyttige for oss fordi de gir oss informasjon om bruken av Nettstedet. Disse statistikkene gir oss innsikt i besøksantallet og bruken av Nettstedet. Dette gjør at vi kan reagere på våre kunder og dermed forbedre brukervennligheten. Disse informasjonskapslene gjør at vi også gjenkjenner tilbakevendende kunder slik at vi kan reagere på dette på Nettstedet. Det betyr konkret at vi kan se hvordan du har kommet til Nettstedet og når og hvor lenge du besøker eller bruker Nettstedet.
 
  • Informasjonskapsler for sosiale medier
Noen sider på Nettstedet inneholder applikasjoner som er forbundet med sosiale medier, for eksempel Facebook. Informasjonskapsler for sosiale medier sørger for at du kan dele informasjon på en enkel måte. Disse informasjonskapslene plasserer nettsteder for sosiale medier selv. Disse partene gjenkjenner dine informasjonskapsler i det øyeblikket du vil dele informasjon fra vår side. Fordi denne informasjonen havner hos tredjeparter, anbefales det å lese disse partenes erklæringer om personvern og informasjonskapsler regelmessig.
 
  • Annonse-informasjonskapsler
På Nettstedet kan det vises tilbud og annonser fra oss selv eller fra tredjeparter. På nettsteder til tredjeparter kan du også finne våre annonser. For å gjøre disse annonsene relevante, registrerer vi blant annet hvilke annonser du allerede har sett, hvilke annonser du har klikket på og hvor ofte. Ved å kombinere denne informasjonen kan vi vurdere dine annonse-interesser og avpasse våre annonser og annonsene på vårt Nettsted etter dette.
 
Oppbevaringstid for informasjonskapsler
Såkalte øktinformasjonskapsler befinner seg bare på enheten din mens du besøker Nettstedet. Andre typer informasjonskapsler lagres også etter at du har besøkt Nettstedet. Oppbevaringstiden for disse informasjonskapslene varierer, men informasjonskapslene lagres aldri lenger enn det som er nødvendig for formålet som de ble plassert med.

Administrering av informasjonskapsler
Du har som bruker av Nettstedet kontroll over å tillate, blokkere eller slette informasjonskapsler. For å utføre det, se under onder "Alternativer", "Innstillinger", "Verktøy" eller lignende innstillinger i nettleseren din. Vær klar over at hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, vil noen funksjoner på nettstedet ikke lenger virke fullstendig. Det er også mulig at du må angi dine preferanser på nytt eller må logge inn på nytt etter at du har fjernet informasjonskapsler.

Mer informasjon om informasjonskapsler og om endring av innstillingene for informasjonskapsler kan du finne på www.allaboutcookies.org.

Informasjonskapsler fra tredjeparter
Tredjeparter som plasserer informasjonskapsler via Nettstedet kan bruke disse informasjonskapslene for å samle inn informasjon om dine surfeaktiviteter på bestemte nettsteder. Dette skjer blant annet for å kunne vise relevant nettbasert reklame. Det er flere muligheter for å reservere seg for informasjonskapsler som brukes til disse formålene. Mer informasjon om dette finnes på følgende nettsted: www.youronlinechoices.eu.

Oversikt over informasjonskapsler
På Nettstedet finner du en liste over informasjonskapsler som plasseres på Nettstedet av PPG og av eksterne parter. På grunn av det faktum at Internettet og de involverte eksterne partene har en ikke-statisk natur, er denne oversikten et øyeblikksbilde. Det kan derfor hende at ikke alle aktuelle informasjonskapsler og/eller nettsteder umiddelbart finnes i denne oversikten eller at noen viste informasjonskapsler nettopp er modifisert eller utgått. PPG forsøker å holde oversikten mest mulig aktuell og hjelper deg gjerne via info@sigmacoatings.no hvis du har spørsmål eller kommentarer.
 
Endringer i retningslinjer for informasjonskapsler
Endringer i disse retningslinjene for informasjonskapsler kunngjøres på denne siden og gjelder fra det øyeblikk de står på denne siden.