Vilkår for bruk av nettsiden

Vilkår for bruk av nettsiden

Vilkår for bruk av hjemmesiden
Nettsiden er utarbeidet for norske brukere. Disse reglene gjelder for ethvert besøk på hjemmesiden, som dermed skjer med samtykke i disse reglene.
PPG Coatings Danmark A/S forbeholder seg retten til å endre disse reglene uten forutgående varsel. Endringer i disse reglene trer i kraft fra det øyeblikket de offentliggjøres på hjemmesiden. Du bør derfor lese disse reglene hver gang du benytter hjemmesiden.
 
Informasjonen på hjemmesiden
Innholdet på hjemmesiden er til informasjon. PPG Coatings Danmark A/S bestreber seg på at informasjonen på hjemmesiden er så korrekt og oppdatert som mulig, men kan ikke gi noen form for garanti for dette. Dette innebærer at PPG Coatings Danmark A/S ikke er ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser på hjemmesiden, og at det ikke kan fremsettes noe gyldig krav mot PPG Coatings Danmark A/S på grunnlag av innholdet på hjemmesiden. Informasjonen på hjemmesiden har ikke innvirkning på, og er ikke et tillegg til, avtaler som er inngått med PPG Coatings Danmark A/S.
 
Tilgang til hjemmesiden
Bruken av hjemmesiden skjer på eget ansvar, og PPG Coatings Danmark A/S er ikke ansvarlig for at hjemmesiden er tilgjengelig eller for øvrig fungerer feilfritt. PPG Coatings Danmark A/S er ikke ansvarlig for at bruken av hjemmesiden skjer uten risiko for virus, på samme måte som at PPG Coatings Danmark A/S ikke er ansvarlig for at bruken av hjemmesiden ikke kan bli misbrukt av en tredjeperson.
 
Referanser og lenker til andre hjemmesider
Referanser og lenker til andre hjemmesider er kun tatt med til informasjon, og PPG Coatings Danmark A/S er ikke ansvarlig for disse lenkene eller disse lenkenes innhold – det gjelder også selv om de måtte inneholde PPG Coatings Danmark A/S' logo, varemerker osv.

Det er ikke tillatt å lage en lenke til eller på annen tilsvarende måte henvise til PPG Coatings Danmark A/S' hjemmeside uten forutgående skriftlig tillatelse fra PPG Coatings Danmark A/S.
 
Opphavsrett
Hjemmesiden og innholdet på hjemmesiden tilhører PPG Coatings Danmark A/S. Enhver bruk av hjemmesiden er, uavhengig av hvor den brukes fra, underlagt dansk rett.
Det er tillatt å bruke hjemmesiden til eget bruk. Det er imidlertid kun tillatt å skrive ut og laste ned elementer, med unntak av HTML-kode, til personlige – ikke-kommersielle – formål under forutsetning av at kilden alltid nevnes. Det samme gjelder for gjengitte elementer som overrekkes til en tredjeperson; dette skal gjøres under forutsetning av at tredjepersonen kjenner kilden, og at vedkommende gjengir den opprinnelige kilden.
Enhver annen bruk er ikke lovlig med mindre det foreligger en forutgående skriftlig tillatelse fra PPG Coatings Danmark A/S.
 
Personopplysninger
Enkelte steder på hjemmesiden blir brukeren bedt om å oppgi personopplysninger i form av navn og adresse m.m. Det blir da angitt hvilket formål opplysningene vil bli brukt til.
 
© 2014 PPG Coatings Danmark A/S